Resultat proves TAG

Publicació de l'anunci amb el resultat de les proves realitzades el 9 de març de 2023, de la fase oposició del procés selectiu per cobrir una plaça de Tècnic d'Administració General, escala administració general, subescala tècnica, grup de classificació A2, en règim funcionari interí.

Accions del document

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp