Sou a: Inici / Ajuntament / Urbanisme / Planejament general / Modificacions / MODIFICACIONS POUM

MODIFICACIONS POUM

  AVANÇ APROVACIÓ INICIAL APROVACIÓ PROVISIONAL APROVACIÓ DEFINITIVA
MODIF. I   Anunci 09/05/08 Aprovació Provisinal

 Comissió Territorial d´Urbanisme 20/11/08

Publicació al DOGC 26/02/09

MODIF. Puntual del POUM corresponent als sectors PMU-3 i PMU-4

BOP 20/12/08   

Proposta gràfica

 Anunci publicat al BOP 153 de 27/10/11 i al DOGC 5996 de 02/11/11

Memòria

I01

I04

I05

P01

P02

P04-S1

P03

 Aprovació prov.

Comissió Territorial d'Urbanisme 08/10/2014 

Publicació al DOGC 20/01/2015

MODIF. III   Anunci 20/04/10  Certificat aprovació provisional

Comissió Teritorial d´Urbanisme 09/12/10 

Publicació al DOGC 12/01/11

Modif. Puntual del POUM a l´àmbit del Pla Parcial de "l´Escorxador" i el PMU "la Bàscula"

Modif. Ordenació Pla Parcial i PMU

Projecte Urbanització

Estudi Mobilitat

Modif. Puntual POUM

 Acord de Ple 14/04/11  Certificat aprovació Ple 20/10/2011

 Comissió Territorial d'Urbanisme, sessions de 28 de juny de 2012 i 9 de febrer de 2012

Publicació DOGC 25/07/11

 

DOGC-publicació normativa

Modif. puntual POUM rotonda N-240 i espai zona verda  

Acord de Ple 26/02/2014

Memòria

Situació Actuacions I01.1

Situació Actuacions I01.2

Planejament vigent I02.1

Planejament vigent I02.2

Proposta modificació P01.1

Proposta Modificació P01.2

Àmbit suspensió llicències

 Certificat aprovació Ple 06/10/2016

 

Memòria

 

Plànol  I01.1

Plànol  I01.2

Plànol  I02.1

Plànol  I02.2

Plànol  P01.1

Plànol  P01.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modif.puntual POUM

modif. paràmetres per

facilitar gestió urbanística

Anunci publicat al BOP núm. 208 de data 28/10/2016

 

Memòria i plànols

 

Certificat aprovació

Comissió Territorial d'Urbanisme, sessions 31 de maig de  2018 i 18 d'abril de 2017.

Publicació DOGC 7646 de 20/6/2018

Modif. puntual POUM

modif. ubicació zona verda

Anunci publicat al BOP núm. 208 de

data 28/10/2016

 

Memoria i plànols

Certificat aprovació

Aprovació definitiva

- Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya

- Resolució del COnseller de Territori i Sistenibilitat

Modif. puntual                 

POUM

Qualificació nou

espai lliure i nova

definició de

paràmetres urban.

                 

Anunci publicat al BOP núm. 168 de 29/08/2018        

Certificat aprovació inicial 

 

Memòria

 

Plànol 1 

Plànol 2

Plànol 3

Plànol 4

Plànol 5

Plànol 6

Plànol 7            

                           

                                                                     

 

 

Accions del document

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp