Talma

Logo Talma

Fundada el 1976

Associació sense afany de lucre, d’iniciativa social i declarada d’utilitat pública, que té per finalitat l’atenció, el suport i la prestació de tot tipus de serveis a persones amb discapacitats, malaltia mental i/o risc d’exclusió social de la comarca de Les Garrigues, per tal de millorar-ne la qualitat de vida.

Accions del document

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp