ORDENANCES DE SERVEIS MUNICIPALS

CONJUNT D'ORDENANCES DE SERVEIS MUNICIPALS

BASES CONCESSIÓ AJUTS ESCOLARITZACIÓ NENS I NENES 0 A 3 ANYS SITUACIONS SOCIOECONÓMIQUES DESFAVORIDES — 15/11/2011
BASES PER LA CONSESSIÓ D'AJUTS PER L'ESCOLARITZACIÓ DE NENS I NENES DE 0 A 3 ANYS QUE ES TROBEN EN SITUACIONS SOCIOECONÓMIQUES DESFAVORIDES
ORDENANÇA MUNICIPAL_CREACIÓ FITXERS DADES CARÀCTER PERSONAL — 15/11/2011
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
ORDENANÇA MUNICIPAL_INSTLLCIÓ_FUNCIONAMENT_INSTAL·LACIONS_RADIOCOMUNICACIO — 15/11/2011
ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT D'INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ
NORMES REGULADORES DEL FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL DUNIONS CIVILS — 15/11/2011
NORMES REGULADORES DEL FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL DUNIONS CIVILS
ORDENANÇA REGULADORA_CMNTRI_MNCPL_JUNEDA — 15/11/2011
ORDENANÇA REGULADORA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE JUNEDA
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA_EMPLÇMENT_DSTNCIES_ACT_RMADRES — 15/11/2011
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL EMPLAÇAMENT I DISTÀNCIES DE LES ACTIVITATS RAMADERES
ORDENANÇA REGULADORA_DE CAMINS MUNICIPALS — 15/11/2011
ORDENANÇA REGULADORA DELS CAMINS MUNICIPALS
ORDENANÇA REGULADORA_L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ — 15/11/2011
ORDENANÇA REGULADORA DE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ
ORDENANÇA MUNICIPAL_RDCCIÓ_CONTMNACIÓ_LUMÍNICA — 15/11/2011
ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE JUNEDA — 29/02/2012
ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE JUNEDA
Ordenança de CIVISME i CONVIVENCIA — 23/05/2012
Ordenança de CIVISME i CONVIVENCIA
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ I SEGURETAT VIARIA DE L'AJUNTAMENT DE JUNEDA — 29/05/2012
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ I SEGURETAT VIARIA DE L'AJUNTAMENT DE JUNEDA