Sou a: Inici / Fitxers

Fitxers

IMG_9106.JPG
ExposiciColorsdeTerra_portada.jpg
Radio juneda
IMG_0503.jpg
IMG_0501.jpg
IMG_0502.jpg
IMG_0504.jpg
IMG_0505.jpg
copy_of_IMG_0505.jpg
piscines.jpg
IMG_8959.JPG
IMG_9114.JPG
IMG_9111.JPG
IMG_9103.JPG
IMG_9105.JPG
IMG_9098.JPG
cartell_79.jpg
ComissiCassolesdetros.jpg
1rconcursCassoles.jpg
Les primeres edicions es van celebrar a la Plaça Catalunya
copy_of__MG_1332.jpg
IMG_6721.jpg
Cassoles79.jpg
pinterest.jpg
googlephotosheader1024x576.jpg
PDFdownloadicon.png
GooglePhotosiconlogo.png
20190802125952.pdf
InstruccionsxpagoCodiBarres.pdf
LLOTGES_Codisdbarres_Pgina_03.jpg
Escoleta - matrícula 2020-21
Imprès de matrícula de la llar d'infants municipal l'Escoleta per al curs 2020-21
Escoleta - preinscripció 2020-21 LLAR 0
Imprès per a la preinscripció a la llar d'infants municipal l'Escoleta de Juneda el curs 2020-21 per als/les alumnes de llar 0
Escoleta - preinscripció 2020-21 LLAR 1
Imprès per a la preinscripció a la llar d'infants municipal l'Escoleta de Juneda el curs 2020-21 per als/les alumnes de llar 1
Escoleta - preinscripció 2020-21 LLAR 2
Imprès per a la preinscripció a la llar d'infants municipal l'Escoleta de Juneda el curs 2020-21 per als/les alumnes de llar 2
FM 2020
FITXERS
Premis Joan Duch 2021
Bases del 22è Premi Joan Duch per a joves escriptors 2021
Premis Carles Hac 2021
Bases del 5è Premi Carles Hac Mor a plaquettes d'escriptura subversiva 2021
Joan Duch 2021
Premi Joan Duch per a Joves Escriptors 2021. Bases
Carles Hac 2021
Premi Carles Hac Mor a plaquettes d'escriptura subversiva 2021
Gestiona
Video tuttorial
Anunci contractació personal
Anunci tramitació contractació administratiu/va
TUTORIAL tràmits seu electrònica
Video explicatiu de com fer un tràmit on-line a través de la seu electrònica
Normes i protocol piscines
NORMATIVA I PROTOCOL PISCINES 2021
IMATGES NOTÍCIES
FM2021-ConcursCartells_BASES-GENERALS
FM2021-ConcursCartells_BASES-cat-INFANTIL
FM2021-ConcursCartells_BASES-cat-JUVENIL
FM2021-ConcursCartells_BASES-cat-ADULTS
FM2021-ConcursCartells_BASES-cat-INFANTIL
FM2021-ConcursCartells_BASES-cat-JUVENIL
FM2021-ConcursCartells_BASES-cat-ADULTS
FM2021-ConcursCartells_BASES-GENERALS
IMATGES notícia FESTA MAJOR 2021
FM 2021 - programa
Programació dels preludis de la Festa Major o nits a la fresca, i de tota la FESTA MAJOR DE JUNEDA 2021
Bases i convocatòria concurs oposició dues places de peó de neteja
Resolució d'Alcaldia núm. 293/2021 de data 23 de novembre de l'Ajuntament de Juneda, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per la selecció pel sistema de concurs oposició, de dues places en règim de personal laboral fix grup professional AP, peó de neteja d'edificis municipals, i constitució de borsa de treball de personal d'aquesta categoria. Aprovar les Bases reguladores del procés selectiu pel sistema de concurs oposició, per dues places de personal laboral fix, grup professional AP, incloses en l'Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'exercici de l'any 2021, aprovada per Decret d'Alcaldia núm. 269/2021 de data 8 de novembre (exp.718/2021), que s'ha publicat en el BOP de 18 de novembre de 2021 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8549 de 23 de novembre de 2021, per proveir definitivament dos llocs de treball de peó de neteja d'edificis municipals i constitució d'una borsa de treball de personal d'aquesta categoria. Havent-se aprovat per Resolució d'Alcaldia núm. 231/2021 de data 23 de novembre de 2021 les bases i la convocatòriaper la selecció pel sistema de concurs oposició, de dues places en règim de personal laboral fix grup professional AP, peó de neteja d'edificis municipals, i constitució de borsa de treball de personal d'aquesta categoria, s'obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de VINT dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Model de sol·licitud procès de selecció
Bases Premi Joan Duch 2022
Bases Premi Carles Hac
Cavalcada 2022
Rebost Reis 2022
SOC imatge
imatges butlletí 1
1-1
BUTLLETÍ 1
1-2
Ordenances Fiscals-TEXT REFÓS
INSCRIPCIÓ CARROSSES 2022
CARNAVAL 2022
INSCRIPCIÓ DISFRESSES 2022
CROS 2022
Anunci contractació personal administratiu pel Complex
L’Ajuntament de Juneda està tramitant un procediment per a la contractació d’un/a auxiliar administratiu Grup C2, en règim de personal laboral temporal, per a la realització de tasques de promoció turística, coordinador del Museu i de suport al Complex Cultural. Aquest procediment es realitza a través del SOC i de l’IMO, per tant tots els interessats hauran de presentar sol·licitud en algun dels dos llocs esmentats i no es tindran en compte sol·licituds presentades directament a l’Ajuntament.
Modif puntual POUM (cementiri i altres paràmetres)
Projecte de la modificació puntual de l'àmbit del cementiri municipal i de diversos paràmetres urbanístics per promoure el desenvolupament industrial i de serveis del municipi
PROGRAMA CASSOLES 2022
Llibret del 44è Concurs de Cassoles de Tros de Juneda, que inclou: - Salutacions: alcalde, regidor de festes i Comissió de les Cassoles de Tros - Programació dissabte 4 de juny i diumenge 5 de juny de 2022 - Membres del jurat - Bases del concurs - Recepta de la cassola de tros - Instruccions per a una bona gestió dels residus per unes cassoles més sostenibles - Premis per als concursants - Informació de les inscripcions: preus i altres
Concurs cartells Festa Major 2022
Bases generals
Concurs Cartells Festa Major 2022
Bases per a la categoria infantil
Concurs Cartells Festa Major 2022
Bases categoria juvenil
Concurs Cartells Festa Major 2022
Bases categoria adults
Text refós OOFF
Text refós de les ordenances fiscals del 2022, amb la darrera modificació quan a la IIVTNU
MEMÒRIA modificació POUM àmbit nord-est
MEMÒRIA aprovació inicial modificació POUM àmbit nord-est
OOFF Text refós a 5-9-2022

Accions del document

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp