Sou a: Inici / Noticies / Aprovació inicial memòria valorada Banqueta

Aprovació inicial memòria valorada Banqueta

Aprovació de la memòria valorada de les obres de conservació i millora de la Banqueta

A N U N C I

Per decret d’Alcaldia de data 23 de novembre de 2020, es va adoptar la següent resolució:

Primer.- Aprovar la memòria valorada de les obres de conservació i millora de l’accessibilitat de l’espai d’interès natural i social de la Banqueta, redactat pel tècnic Jordi Seró Ferrer.

Segon.- Sotmetre la memòria al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies, als efectes de possibles reclamacions, segons preveu l’article 37 del decret 179/1995, de 13 de juny, mitjançant publicació al B.O.P., considerant-lo elevat a definitiu, si en el tràmit d’informació pública no es formula cap reclamació.

Juneda, 24 de novembre de 2020

L’Alcalde, Antoni Villas Miranda

Accions del document

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp