Sou a: Inici / T'interessa / CONVOCATÒRIA subvencions comerç, serveis i moda

CONVOCATÒRIA subvencions comerç, serveis i moda

S'han publicat al DOCG les RESOLUCIONS per les quals s'obren les convocatòries per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i serveis, l’artesania i la moda, les quals us adjuntem.

Us recordem que, d’acord amb les bases, publicades al DOGC núm. 8679, en data 31 de maig de 2022, poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

 

Les persones professionals autònomes que estiguin donades d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

 

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

 

S'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials següents: Tallers mecànics - Serveis fotogràfics - Copisteries i arts gràfiques - Serveis de reparacions - Agències de viatges detallistes - Tintoreria i bugaderies - Perruqueria i salons d'estètica i bellesa – Bars, cafeteries i restaurants - Serveis de menjar preparat i càtering.

 

S'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

 

S'entenen com empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal, modificat per l'Ordre EMO/292/2015, de 15 de setembre, per la qual s'incorporen nous oficis al Repertori de famílies d'oficis artesans i per l'Ordre EMC/207/2020 de 2 de desembre, per la qual s'actualitza i es completa el Repertori de famílies d'oficis artesans.

 

Els programes són els següents:

 

Comerç i Serveis:

 

Artesania:

 

Moda:

 

Les despeses subvencionables es detallen en el desenvolupament de cada programa que figuren a l'Annex 2 de les bases de la convocatòria. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.

 

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença:

 

                                                     a les 9:00 hores del dia 16 de juny de 2022 i acaba a les 14:00 hores del dia 13 de juliol de 2022.

 

A excepció del Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments que comença a les 9:00 hores del mateix dia 16 de juny de 2022 i fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2022.

 

Les sol·licituds s'hauran de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat) , a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat)  o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

 

Trobareu més informació en el següent enllaç:

http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/

Accions del document

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp