Search
Close this search box.

Carrer dels Porxos

Un carrer singular

Carrer caracteritzat per habitatges amb una primera planta sostinguda per un porxo situat a la planta baixa. El conjunt de porxos està format per 31 arcs de pedra repartits en 18 en la vessant nord i 13 en la vessant sud. La diversitat estilística i la varietat de materials responen a les diverses èpoques constructives. Així trobem arcs apuntats, de mig punt, escarsers, rebaixats o carpanells.  Podem trobar-n’hi de pedra esculpida unida amb morter, de maó massís d’argila vermella o amb arrebossat per evitar humitats i com a aïllant tèrmic, Com a dada curiosa  només un perxo neix directament del terra ja que la resta s’erigeixen sobre pilastres amb capitells o amb impostes.

L'evolució del Carrer

Un dels primers carrers situats al barri d’extramurs de la Vila Closa, antigament era part del camí de la Font, en direcció al torrent de la Femosa, on les terres eren més fèrtils i planeres.

Aquest carrer es desenvolupà davant del portal de la Carnisseria i anà formant un raval. Mirant els arcs del carrer, es pot interpretar l’evolució arquitectònica d’aquest, a causa de la seva gran diversitat amb edificis que van del segle XV al XIX, Tot i això, la majoria d’arcs es comencen a bastir al segle XVII.

Més enllà de la importància patrimonial, aquest carrer ha estat sempre important pels junedencs, ja que sempre ha estat un punt on es concentrava la vida religiosa, comercial i administrativa del poble.

Destaquem...

Cal Fusteret ( nº 22-24).  És el més antic i espectacular de tot el carrer.  Es tracta d’un arc gòtic, lleugerament apuntat.

Cal Renyé ( nº 19 – 21). Conjunt de tres arcs, on destaca el central d’arc carpanell, datat al 1685, i que sembla recolzar-se en els dos laterals, més petits i bastos. Cal destacar-hi els festejadors.

Cal Catxet ( nº 30 – 32). Dos arcs de mig punt amb els fust de les pilastres tallat a vuit cares. És molt semblant als dels números 9 – 11.

Cal Saprià. És de les poques cases que no presenta porxo. Tot i això és de les més interessants del carrer, per la seva monumentalitat. Fou construïda a finals del XVIII ( 1798).

Search
Close this search box.