Search
Close this search box.

SALUTACIÓ DE L'ALCALDE

Aprofitem una nova normalitat per Juneda, amb la vista posada a l’infinit per que aquest ha de ser el tarannà de la nostra Vila, una gent pel mon i tot un mon pel nostre poble. Necessitem de reptes que comportin una millor qualitat de vida per les persones, d’una mes gran interrelació entre veïns, d’un major compromís amb Juneda i pels Junedencs.

Encarem el demà  respectant i valorant  la gent i el seu passat, l’esforç que van fer pel seu poble , reconeixent d’on venim per determinar on volem ser.

La imaginació, la tecnologia, la participació i la solidaritat seran els valors que ens faran créixer com a Societat i com Poble, i fixeu-vos que tots ells son en femení com el topònim que determina el nom femení de Juneda. Les dones han d’aportar la seva visió futura del progrés, el desenvolupament i la raó social al nostre poble.

ORGANIGRAMA MUNICIPAL

ALCALDIA

Antoni Villas Miranda
JxCAT-JUNTS

TINENTS DE L'ALCALDIA

Sr. José Luís Garrido Giménez, Primer Tinent d'Alcalde
Sr. Jordi Montané clarisó, Segon Tinent d'Alcalde
Sra. Aina Camí Bellmunt, Tercera Tinent d'Alcalde

PORTAVEUS

Portaveu del grup IMPULSEM JUNEDA-COMPROMÍS MUNICIPAL (CM): Anna Capdevila Sarramona
Portaveu del grup JUNEDA PER TU (JxTU): Eduard Porta Josa
Portaveu del grup PSC-CP: Joan Pons Farré

Regidoria d’Urbanisme, agricultura, camins

Titular/regidor delegat: Antoni Villas Miranda
Àrees
: planejament o gestió urbanística, llicències urbanístiques i d’activitats, habitatge, sòl industrial, plans manteniment camins rurals, comunitats de regants.
Representant grup municipal Juneda Per Tu: Eduard Porta Josa
Representant grup municipal PSC-CP: Joan Pons Farré

Regidoria de seguretat i atenció ciutadana

Titular/regidor delegat: Antoni Villas Miranda
Àrees
: mobilitat urbana, seguretat vial i seguretat ciutadana, sancions, policia local, protecció civil
Representant grup municipal Juneda Per Tu: Lluïsa Rosinach Buira
Representant grup municipal PSC-CP: Joan Pons Farré

Regidoria de serveis de Economia, promoció econòmica i intervenció

Titular/regidor delegat: Albert Pérez Soro
Àrees
: pressupost municipal, tancament comptes, deute, tresoreria, pagaments, promoció comerç local i promoció industrial, campanyes comerç local, noves inversions, formació comercials i industrials.
Representant grup municipal Juneda Per Tu: Eduard Porta Josa
Representant grup municipal PSC-CP: Joan Pons Farré

Regidoria de vies, obres i manteniment

Titular/regidor delegat: Albert Pérez Soro
Àrees
: Via pública, senyalització viària, aparcaments, guals permanents, neteja, mobiliari urbà, xarxes de serveis i subministraments (clavegueram, aigua, energia elèctrica etc.), parcs i jardins, manteniment zones verdes.
Representant grup municipal Juneda Per Tu: Eduard Ruestes Mor
Representant grup municipal PSC-CP: Joan Pons Farré

Regidoria de recursos humans

Titular/regidor delegat: Jose Luís Garrido Giménez
Àrees
: Gestió de personal, processos selectius, borses de treball.
Representant grup municipal Juneda Per Tu: Lluïsa Rosinach Buira
Representant grup municipal PSC-CP: Eva Baró Bernat

Regidoria d’esports

Titular/regidor delegat: Jose Luís Garrido Giménez
Àrees
: esports, gestió equipaments esportius municipals, relació amb les associacions esportives del municipi, promoció activitat esportiva.
Representant grup municipal Juneda Per Tu: Lluïsa Rosinach Buira
Representant grup municipal PSC-CP: Eva Baró Bernat

Regidoria d’ensenyament

Titular/regidor delegat: Anna Capdevila Sarramona
Àrees
: ensenyament en totes les seves etapes, inclosa llar d’infants, mancomunitat de música, associacions de famílies, centres educatius, programes de col·laboració amb centres educatius.
Representant grup municipal Juneda Per Tu: Eduard Porta Josa
Representant grup municipal PSC-CP: Joan Pons Farré

Regidoria de serveis socials i salut

Titular/regidor delegat: Anna Capdevila Sarramona
Àrees
: Contracte programa serveis socials, coordinació de serveis sociosanitaris i educatius, Patronat municipal assistencial residència d’avis de Juneda, entitats del tercer sector i socials (Càrites, Creu Roja, Talma) i associacions socials, iniciatives amb finalitats socials, salut pública, relacions amb serveis sanitaris, programes de salut i bons hàbits alimentaris, programes de prevenció Representant grup municipal Juneda Per Tu: Eduard Ruestes Mor Representant grup municipal PSC-CP: Eva Baró Bernat

Regidoria de medi, qualitat ambiental i eficiència energètica

Titular/regidor delegat: Jordi Montané Clarisó
Àrees
: Control d’emissions i abocaments, recollida escombraries, deixalleria, millora eficiència energètica i sostenibilitat enllumenat públic i equipaments municipals, gestió del parc de “La Banqueta” i de l’espai natural protegit “Els Bessons”. Representant grup municipal Juneda Per Tu: Eduard Ruestes Mor Representant grup municipal PSC-CP: Joan Pons Farré

Regidoria de festes i tradicions

Titular/regidor delegat: Jordi Montané Clarisó
Àrees
: festa major, carnestoltes, festa cassoles, activitats de nadal, Sant Joan, balls d’estiu.
Representant grup municipal Juneda Per Tu: Lluïsa Rosinach Buira
Representant grup municipal PSC-CP: Eva Baró Bernat

Regidoria de participació ciutadana i informació

Titular/regidor delegat: Aina Camí Bellmunt
Àrees
: Agenda cultural, xarxes i mitjans de comunicació, web municipal, portal de transparència.
Representant grup municipal Juneda Per Tu: Eduard Ruestes Mor
Representant grup municipal PSC-CP: Eva Baró Bernat

Regidoria de cultura i joventut

Titular/regidor delegat: Aina Camí Bellmunt
Àrees
: programació cultural, foment de la creació artística i cultural, biblioteca municipal, gestió CAMP i Teatre Foment, programació i activitats per a joves, pla local de joventut.
Representant grup municipal Juneda Per Tu: Eduard Porta Josa
Representant grup municipal PSC-CP: Eva Baró Bernat

Regidoria d’igualtat

Titular/regidor delegat: Aina Camí Bellmunt
Àrees
: Polítiques d’igualtat, pla d’igualtat de l’Ajuntament de Juneda, diades commemoratives (8 de març etc), cohesió social.
Representant grup municipal Juneda Per Tu: Lluïsa Rosinach Buira
Representant grup municipal PSC-CP: Eva Baró Bernat

TRANSPARÈNCIA

Us redireccionem al portal de la TRANSPARÈNCIA, on trobareu tota la informació actualitzada i publicada sobre les ORDENANCES i REGLAMENTS.

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

ORDENANCES DE SERVEIS MUNICIPALS

REGLAMENTS DE SERVEIS MUNICIPALS

ORDENACES FISCALS

PLANEJAMENT GENERAL

PLANEJAMENT DERIVAT

 • PLA PARCIAL SUD R-I
 • PLA PARCIAL SUD I CARRETERA DE TORREGROSSA
 • PLA PARCIAL SUD I 3B
 • PLA ESPECIAL URBANÍSTIC GRANJA ROSINACH
 • APROVACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT CONJUNT DEL PLA PARCIAL “L´ESCORXADOR” I EL PMU “LA BÀSCULA”
 • POLÍGON D´ACTUACIÓ URBANÍSTICA, P.A.U. 8
 • PLA DE MILLORA URBANA DE L´EDIFICACIÓ DEL CARRER TORREGROSSA, 72
 • PLA ESPECIAL LA MANREANA
 • POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-I-1 URGASA
 • MODIFICACIÓ POLIGONAL PAU-I-12
  Modificació poligonal del PAU-I-12 del POUM de Juneda per a dividir-lo en dos polígons d’actuació urbanística independents.
 • REPARCEL·LACIÓ PAU-I-12A
  Reparcel ·lació del Polígon d’actuació Urbanística Industrial PAU-I-12A Serviporc per compensació bàsica
 • PROJECTE REPARCEL·LACIÓ SECTOR BÀSCULA-ESCORXADOR
  Reparcel ·lació de l’àmbit de gestió conjunta del Pla de Millora Urbana de la Bàscula i Pla Parcial de l’escorxador, Sector Bàscula-Escorxador de Juneda.

Pla d´Ordenacíó Urbanística Municipal (POUM)

 1. DOCUMENT-PER-APROVACIO-INICIAL_diligenciada