Search
Close this search box.

El CAMP i el molí de la cooperativa

On avui està ubicat el Centre de les Arts i la Memòria de Ponent (CAMP), hi havia la seu històrica de la Cooperativa del Camp de Juneda. En el seu origen s’hi produïa oli, farina i vinya, però amb la refundació de la Cooperativa el 1972 es va traslladar progressivament la maquinària a noves i modernes instal·lacions. 

Als anys setanta s’hi va deixar de fabricar farina i vi i als vuitanta es va abandonar definitivament el molí d’oli. A la primera dècada del segle XXI l’Ajuntament de Juneda va comprar tot el recinte. L’edifici històric, datat al segle XIX, es va rehabilitar i, a més a més, es van construir dos edificis nous, amb sales per a exposicions i activitats lúdiques i culturals, perfilant el que avui és la Plaça CAMP.

El nou conjunt va incorporar les col·leccions arqueològiques i etnològiques de l’antic Museu Etnològic i Arqueològic, inaugurat originàriament el 1975 en una casa cedida pel metge i promotor cultural Josep Cornudella. Eines de la pagesia, estris de la vida quotidiana i artesania que avui es custodien a la sala de reserva del CAMP i que poden ser consultades a petició per a finalitats d’investigació i recerca. 

D’altra banda, al que avui és la sala CAMP Molí es conserven diversos elements de l’antic molí de la cooperativa: piques de decantació, pedres de molta de granit (troncocòniques i circulars), plataformes per girar els carros, cups, una premsa hidràulica i una bàscula.

Per a més informació: www.campjuneda.cat

Search
Close this search box.