Search
Close this search box.

La botera

Un antic desaigüe

És una obertura en forma d’arcada que separa dues cases a mode de carreró o passadís estret entre el carrer Major i el del Doctor Cornudella. L’actual pavimentació feu pujar el nivell del terra i obligà a desfer l’arc d’entrada per un a més altura.

Antiga aigüera o desaigüe de la bassa Bovera, el passatge de la Botera és per on sortia l’aigua de pluja residual de la part baixa del carrer Major. D’orígens medievals, el carreró data d’ almenys el segle XVI i funcionà com a travessia de ràpid accés entre els carrers Major, Nou i Fondo.

Search
Close this search box.