Search
Close this search box.

Portal Lamarca

Es troba orientat al nord-est, aquest portal devia ser sense dubte un dels principals accessos a la vila closa de Juneda, ja que es troba en els murs que tancaven la muralla medieval.

Possiblement, formà un pas cobert, seguint la tradició urbanística medieval, segons la qual les cases s’adossaven a la muralla i s’hi integraven.

Es tracta d’un portal adovellat (25 dovelles i la clau) d’arc apuntat lleugerament rebaixat, i presenta unes dimensions  aproximades (2,50 m de llum x 3,50 m d’alçada). Està bastit a base de carreus de pedra picada, que formen els brancals, quedant parcialment tapats pels edificis dels costats.

HISTÒRIA

El portal de Lamarca o del Marca, d’estil gòtic i datat almenys del segle XIV, duu el nom del batlle de Juneda durant la Guerra del Francès i marca una de les entrades de l’antiga Vila Closa. També conegut com a carrer d’Arbeca, perquè marca l’inici del camí en aquesta direcció, el portal dóna al Raval del Pinell, que inicia el traçat urbà medieval. A la vora del portal es poden veure les restes d’una de les torres de vigilància de la Vila Closa i a la Casa Lamarca es conserven restes de la muralla. A més a la mateixa casa s’han trobat restes de portals gòtics i antigament contenia l’anomenat molí del Marca, avui desaparegut.

Als anys 90 del segle XX, s’hi va realitzar una intervenció per restaurar-lo, eliminant els cossos afegits amb posterioritat, per deixar-lo tal com el veiem actualment.

Els altres portals

És l’únic portal que es conserva de l’antic traçat medieval de Juneda. La resta de portals han estat poc estudiats, i són poc coneguts, però correspondrien possiblement amb els carrers principals d’entrada al recinte, entre aquests el del carrer del Calvari ( portal de Sant Salvador), que portava fins a l’antiga església i cementiri, i el carrer de la Carnisseria ( portal de la Font), que donava al camí de la Font. 

Encara són visibles part dels murs de l’antiga muralla en el traçat del carrer, a banda i banda del portal.

Search
Close this search box.