Search
Close this search box.

La Casella del Tei

Es tracta d’una construcció vinculada al Canal d’Urgell, i molt característica en tot el territori per on passa l’esmentat canal i les quatre séquies principals. En aquestes cases hi vivia el canaler, que era l’encarregat del manteniment de les infraestructures del canal i de la distribució de l’aigua per les boqueres. Una altra de les tasques dels canalers fou la plantació de l’arbrat al voltant dels canals, i que avui en dia podem observar en molts dels trams d’aquests canals.

Està format per dos edificis, dels quals destaquem la utilització dels maons com a elements decoratius de les obertures i de les cantoneres, que ens trasllada per força a inicis del segle XX, quan era una tècnica constructiva molt utilitzada. L’altre element a destacar són els murs de tàpia ben visibles en l’edifici annex. Els murs de tàpia eren una de les solucions constructives més utilitzades a la plana de Lleida en les construccions rurals.

Search
Close this search box.