Sou a: Inici / Ajuntament / Urbanisme / Planejament derivat / POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-I-1 URGASA

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-I-1 URGASA

Anunci aprovació inicial
Text PAU-I-1 URGASA
Memòria urbanització sector PAU-I-1 URGASA
Projecte d'urbanització
- Memòria i annexes - Estudi de seguretat - Plec de condicions - Amidaments i pressupost
Aprovació definitiva PAU-I-01 URGASA
Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del Polígon d'Actuació Urbanística Industrial PAU-I-01 URGASA en la modalitat d compensació básica, promogut per Urgell Ganadera S.A.

Accions del document

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp
  • Google+