REGLAMENTS DE SERVEIS MUNCIPALS

CONJUNT DE REGLAMENTS MUNICIPALS

REGLAMENT DELS SERVEIS_FUNERARIS_MUN_JUNEDA — 15/11/2011
REGLAMENT DELS SERVEIS FUNERARIS AL MUNICIPI DE JUNEDA
REGLAMENTS DE SERVEIS_REGULACIÓ DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL — 15/11/2011
REGLAMENT PER A LA REGULACIÓ DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI_CLVGRERAM_ABCMENT_AIGÜES_RESI — 15/11/2011
REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM I ABOCAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS DE JUNEDA
REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL_ABASTAMENT_AIGUA_POTABLE_JUNEDA — 15/11/2011
REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE DE JUNEDA
BASES DEFINITIVES D' AJUTS I SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS — 26/06/2012
BASES DEFINITIVES D' AJUTS I SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS